Privacy statement

Privacy statement


Dit is de website van Hans Teeuwen World BV. Ons inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel is 34236995.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw domeinnaam, maar niet uw e-mailadres, uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt; alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:

- om de inhoud van onze website te verbeteren

- om te reageren op eventuele ingezonden vragen en/of contactaanvragen

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)

- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over uw gebruikte browser of type apparaat;

- om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;

- om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt;

- om geanonimiseerde demografische gegevens te verzamelen, zoals geschatte geslacht en/of leeftijdscategorie


veiligheid


a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

—————————————————————

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

Via het contactformulier

Op het eerder vermelde adres


over communicatie per E-mail


Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

a. Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

U zult alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt;

Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de aanvragen die u on-line geplaatst hebt;

Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres